POST35MM.COM
Search
nature

/ между небом и землей

previous next
© Narek Avetisian - между небом и землей
12 people likes this.
5529 Views
Posted: 14 April 2011, 17:26
description:
Ասում են, թե մի ժամանակ,
Ինչքա՜ն առաջ` ի՞նչ իմանաք,
Եղբայրներ են եղել հսկա մեր լեռները:
Զարթնել են շուտ, ելել ոտի,
Նախ կապել են իրենց գոտին,
Լվացել են պաղ ամպերում
Իրենց երեսն ու ձեռները,
Հետո՛ միայն «բարի լույս» են իրար ասել
Եվ իրարից «բարի լույս» են սիրով լսել:
Comments (2):
Boris Tovmasyan
good
3 October 2011, 01:32
Narek Avetisian
մերսի:)
3 October 2011, 04:08
previous random next